Presnosť dychovej skúšky alkoholtesteru

Alkoholtester zaznamenáva v dychu i prchavé zložky, ktoré sú z metrologického hľadiska nie až také zanedbateľné. Môžu totiž ovplyvniť meranie obsahu alkoholu. Nakoľko nie je možné sledovať vplyv všetkých zložiek, ich výber sa zúžil na tie podobné látkach nachádzajúcich sa v alkoholických nápojoch.

Do úvahy sa berú aj látky ako produkty metabolizmu dychu zdravých jedincov, diabetikov, či alkoholikov. Vydychovaný vzduch je vždy nasýtený vodnou parou, preto pri kalibrácii meradla alkoholtesteru suchými plynmi môže dôjsť k vzniku rozdielov v porovnaní s meraním vzoriek dychu. U fajčiarov môže byť meranie ovplyvnené oxidom uhoľnatým dostávajucim sa do dychu pri okysličovaní krvi. Acetón sa vo vyšších koncentráciách môže evidovať v organizme diabetikov. Zložku metanolu obsahuje väčšina alkoholických nápojov.

Alkoholici ju žiaľ majú vo svojom organizme naakumulovanú. Existuje v tomto smere ešte niekoľko iných zložiek, ktoré sú produktom zložitého chemického procesu organizmu. Vo všeobecnosti platí, že meranie sa môže uskutočniť najskôr 15 minút po konzumácii alkoholu.

Zvyškový alkohol v ústnej dutine by mohol výslednú hodnotu výrazne zvýšiť. Na meranie môže mať dopad aj dym z fajčenia vyskytujúci sa v ústnej dutine, preto sa doporučuje realizovať merania 3 minúty po dofajčení. Pri dychovej skúške je dôležitá obsluha prístroja, aby nezmarila výsledok merania v niekoho neprospech. Na prepočet obsahu alkoholu v dychu na obsah alkoholu v krvi sa najčastejšie používa prepočítací faktor 2100. Nie každý štát však používa totožný prepočítavací faktor. Kým v Holandsku je 2300, v Rakúsku 2000.

Alkoholtester by mal byť kupovaný pre konkrétnu krajinu v závislosti od softvéra prístroja.

Pripravila Katka M.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: