Podiel alkoholu v organizme

Na výšku podielu alkoholu v krvi má vplyv niekoľko faktorov – metabolizmus, prijatá strava, telesná váha, vek, pohlavie, používanie liekov, fyzický a duševný stav. Rýchlosť odbúravania prítomnosti alkoholu je preto u každého konzumenta individuálna záležitosť.

Niektoré odborné zdroje uvádzajú, že ženský organizmus odbúra 0,085 g na 1kg telesnej hmotnosti za hodinu, pričom u mužov je rýchlosť odburánia alkoholu v krvi o niečo rýchlejšia. Svedčí o tom hodnota 0,1 g. Alkohol, ktorý sa dostane do tela tráviacim systémom, sa len pätinovým pomerom vstrebe v žalúdku a hlavnou mierou v tenkom čreve.

Krivka alkoholu v krvi dosahuje svoj vrchol síce niekedy aj po 15 minútach, ale spravidla k nemu dochádza za 40 až 80 minút po požití. Vedeli ste, že alkohol sa z tela vylučuje v 90-95% okysličením, v 5-10% v nezmennej forme, 4-7% dýchaním a 1-3% močom? Proces okysličenia prebieha v pečeni.

Pre túto metabolizáciu je nevyhnutný enzým alkoholdehydrogenáza. Množstvo okysličenia sa vyjadruje v promile. Kým prebieha jeho úvodné štádium, alkohol v krvi koluje nerozriedený a najviac postihuje nervové tkanivo. Pri 0,2 až 0,5 promile sa v praxi preukazuje zhoršená schopnosť šoférovať a vyhodnocovať vzdialenosť. Rovnaké neschopnosti doplnené o tendenciu riskovať, neprimeranú sebadôveru a preceňovanie vlastných síl sa prejavujú pri 0,5 až 0,8 promile.

Predĺženie reakčného stavu sa stále väčšmi zvyšuje. Zhoršená schopnosť vnímať okraje zorného poľa a rast bezohľadnosti sa dostavuje pri 0,8 až 1,2 promile. Viac viac ako 1,2 promile v organizme sa podieľa na poruchách sústredenia, rovnováhy, nekritickosti a straty schopnosti orientácie. Treba brať aj ohľad na čas krátko potom, ako sa alkohol úplne absorboval. Človeka môže sprevádzať vyššie riziko spánku, nevoľností a iných obtiaží.

Pripravila Katka M.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: