Zisťovanie závislosti na alkohole

Existujú desiatky spôsobov liečby alkoholizmu. Kým niekto si vie poradiť so závislosťou od alkoholu aj sám, iný si vyžaduje špecializovanú liečbu. Ako vôbec identifikovať, že sa jedná o rizikové a škodlivé pitie? Svetová zdravotnícka organizácia zostavila dotazník na rozpoznanie porúch v dôsledku konzumácie alkoholu. Jeho názov znie Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-C). Prvá otázka sa týka frekvencie výskytu pitia, druhá otázka sa pýta na množstvo alkoholu skonzumovaného za priemerný deň.

 Tretia otázka sa zameriava na častosť výskytu ťažkého epizodického pitia. Výsledné skóre sa u mužov a žien vyhodnocuje rozdielne. Ak muži dosiahnu v tomto teste 5 a viac bodov, respektíve ich konzumácia presahuje spotrebu 280 g alkoholu či viac týždenne a ženy dosiahnu 4 a viac bodov, alebo ich konzumácia je 140 g alkoholu a viac týždenne, sú pozvaní na vyplnenie celého 10-položkového AUDIT-u. Keď spotreba alkoholu je vyššia ako spomínané hodnoty a predstavuje výsledné skóre v intervale medzi 8 a 15, napovedá to o rizikovom pití.

Konzument je v tomto štádiu poučený a stanovuje sa mu cieľ v zmysle zmeny svojho pijanského správania. Rizikové pitie ešte neznamená závisloť na alkohole. Skóre v AUDIT-e v intervale 16 a 19 už ale indikuje závislosť od alkoholu. I pri tomto zistení môže prospieť krátke poradenstvo a priebežné sledovanie pacienta, pre ktorého je dôležitá motivácia a spätná väzba. Jedná sa o primárnu zdravotnú starostlivosť. Účinnosť krátkej intervencie zvyčajne trvá po dobu jedného až do štyroch rokov. Skóre rovné 20 bodov a viac dokladá závislosť od alkoholu.

Človek s takýmto bodovým ziskom absolvuje Composite International Diagnostic Interview (CIDI). Tento modul obsahuje sedem otázok. Štyri a viac pozitívnych odpovedí napovedá diagnózu závislosti. Závislosť od alkoholu je možné odhaliť aj protredníctvom rutinného biochemického vyšetrenia.

Komentáre k článku: Zisťovanie závislosti na alkohole

  1. Igor Brziak 7. marca 2013

    Som liečený závislák už 11 rokov abstinujem a každé dva týždne navštevujem stacionár.Tu mám problém s terapeutkou p. dr psychologičkou ktorá sa ku mne chová ako k pacientovi presviedča ma aj ostetných abstinujúcich že sme stále chorí ako cukrovkári a máme sa chovať ako čerství absolventi.Ako ju presvedčiť že za roky abstinencie som si vypestovel obranné reakcie a je to moje životné presvedčenie a spôsob života? ˇakujem I.B.

  2. Miro 7. marca 2013

    Igor aj podľa literatúry sa na tento problém zvyčajne treba pozerať ako na celoživotnú záležitosť a dá sa pochopiť, že doktorka vás trvale tlačí do ostražitého postoja. Asi sa bojí, že ak by to prestala pripomínať, možno by isté percento ľudí nadobudlo pocit, že výnimka sa dá zvládnuť. Asi najjednoduchšie by mohlo byť nechať lekárku nech vás radšej nastavuje na opatrnosť. Môže to byť nepríjemné, ale 11 rokov abstinencie to už je parádny výsledok. Tam už je život naozaj nastavený na nové procesy.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: